Предлог календар 2022 година.

Предлог натпревари на кој ќе учествуваат клубовите од Македонската Џиу-Џицу Федерација во наредната 2022 година. По одржувањето на генералното собрание на федерацијата ке биде официјално објавен календарот на натпревари во 2022 година.