За сите дополнителни прашања и информации, оставете порака.
Ве молиме прочитајте ја нашата Политика за приватност и кликнете на копчето погоре за да ја испратите пораката.

Информации за контакт

Џиу џица Федерација на Република северна Македонија Признаена од Агенцијата за млади и спорт под број 08-286/1 од 04.02.2010

Претседател: Катерина Бошковска

Подпретседател: Виктор Велинов

Адреса: Ул. Студеничанска бр.3 1000 Скопје

E-маил: jujitsu.mk@gmail.com 

Телефон: +38975 998 834


Депонент банка НЛБ Тутунска банка
Сметка- 210-065480400161
Даночен број - 4058009503555